Serwis

Zatrudniamy wykwalifikowanych serwisantów posiadających duże doświadczenie, niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty do uruchamiania i serwisowania kotłów oraz urządzeń wchodzacych w skład kotłowni

Firma oferuje całodobowy serwis pod numerem telefonu 603377888 lub 504177447 gwarantujący szybkie i sprawne usuwanie awarii.

Czynności wchodzące w skład proponowanej przez firmę stałej usługi serwisowej potwierdzonej umową o współpracy.

 1. Całodobowy serwis
 2. Okresowa kontrola parametrów pracy kotłowni
 3. Programowanie parametrów kotłowni
 4. Kontrola procesów spalania poprzez analizę spalin z wydrukiem
 5. Posezonowe czyszczenie oraz konserwacja kotłów i palników
 6. Prowadzenie książki kotłowni
 7. Regulację palników
 8. Utrzymanie wszystkich urządzeń kotłowni i pomieszczeń w należytym stanie technicznym
 9. Okresowa kontrola szczelności instalacji i ścieżki gazowej palnika wraz ze sporządzeniem protokołu
 10. Uczestnictwo w przeprowadzonych kontrolach przez Urząd Dozoru Technicznego
 11. Bieżące odczyty stanów liczników ciepła